آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ شیمی

محمد رضا ملاردی

شیمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاخر اسلام

علی دوانی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر حکمت در اروژا

محمد علی فروغی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا رحمانیان

مروری بر انواع پولیمر ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

شناخت قاره ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

تاریخ اسلام

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه اميريان

1386/04/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مونا كشكوئي جهرمي

1382/04/30

دبستان دخترانه سما

ملينا عسكري

1386/04/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا زارعي

1380/04/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه شرف لاري

1387/04/30

دبستان دخترانه سما

مبينا احمدنياي مطلق

1389/04/23

دبستان دخترانه سما

هانيه مصلي نژاد

1385/04/25

دبستان دخترانه سما

آيدا تابع مؤيدي

1388/04/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه شرف لاري

1387/04/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا رضائي

1383/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث حاتمي

1383/04/24