آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتپیش دبستان و دبستان پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

14 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

پیش دبستان و دبستان پسرانه سما

پیش دبستان و دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

جنگ ایران و عراق

هنرستان تربیت بدنی دخترانه سما

چشمه رستگاری

عبدالباسط شهیب زادگان

دعا و آداب آن

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان تربیت بدنی دخترانه سما

آذین کلوانی

مسابقه: المپیاد اسکیت سرعت

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار رحمانیان

تقوی و تکامل بشری در نهج البلاغه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تقویان

بیداری اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار رحمانیان

کودکان عقب مانده ذهنی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حاجی زاده

الگوریتم پیشنهادی کبد

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرناز امینی - نگار رحمانیان

بلوغ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم عباس زاده

بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي ( فوق برنامه )

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا قرباني ده شيخي

1388/03/07