آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

بگرد و پیدا کن

سروش نجف زاده

=

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

روش های آموزش تربیت بدنی در مدارس

احمد آذر بانی

آموزش تربیت بدنی در

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دیکته شب

فرزانه زنبقی

-

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

آموزش گام به گام:تکواندو:تکنیک ها، تاکتیک ها و قوا

جو فاکس

روش و اصول مرحله به

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

جنگ ایران و عراق

دبستان دخترانه

بسته کمک آموزشی ویژه دبستانی ها

-

-

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

چشمه رستگاری

عبدالباسط شهیب زادگان

دعا و آداب آن

دبیرستان دوره اول دخترانه

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سیر حکمت در اروژا

محمد علی فروغی

-

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

مریم رحمانیان

مسابقه: طناب زنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیدا رجبی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

آیسان فریمانی

مسابقه: مسابقات بسکتبال بین مدارس جهرم

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مانیا فرحناک

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک (تیمی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مریم رحیم خانلی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه تقویان

مسابقه: مسابقات بسکتبال بین مدارس جهرم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرناز امینی

مسابقه: مسابقات بسکتبال بین مدارس جهرم

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مریم وارسته

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

هستی باقری

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک (تیمی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

غزل داوودی

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

دیانا فخرایی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

آوا هوشمند

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه

سارا اسماعیلی

تحقیق و پژوهش چیست؟

پیش دبستان و دبستان پسرانه

حسین رهبر

تحقیق و پژوهش چیست؟

دبیرستان دوره اول دخترانه

نگار رحمانیان . غزل داوودی

پمپ ثلقی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه تقویان - فاطمه حاجی زاده

مد گرایی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه فروزش

1390/05/22

دبستان دخترانه

النا رحمانيان كوشككي

1391/05/21