آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

پیش دبستان و دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان تربیت بدنی دخترانه

چشمه رستگاری

عبدالباسط شهیب زادگان

دعا و آداب آن

دبیرستان دوره اول دخترانه

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

جنگ ایران و عراق

پیش دبستان و دبستان پسرانه

بهترین فکر دنیا

دن کاتمن

.

دبیرستان دوره دوم دخترانه

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

پیش دبستان و دبستان پسرانه

سلام آدینه

.

.

دبستان دخترانه

بسته کمک آموزشی ویژه دبستانی ها

-

-

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

پیش دبستان و دبستان پسرانه

دیکته شب

فرزانه زنبقی

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مفاخر اسلام

علی دوانی

تاریخی

هنرستان تربیت بدنی دخترانه

روش های آموزش تربیت بدنی در مدارس

احمد آذر بانی

آموزش تربیت بدنی در

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

زهرا رضایی

مسابقه: طرح قدس تدبر در آیاتو روایات

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

نیایش ذکایی

مسابقه: طناب زنی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

دیانا فخرایی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه صفری

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

دینا سالاری

مسابقه: مسابقات ژیمناستیک (تیمی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سمانه شریفی نژاد

مسابقه: طرح قدس رشته ترتیل

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مریم وارسته

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

ديانا فخرايى

مسابقه: پرسش مهر (رشته خطاطی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه

اسما رحمانیان

مسابقه: طناب زنی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

زينب رحمانيان

مسابقه: پرسش مهر (رشته مداد رنگ)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه تقویان

مسابقه: مسابقات بسکتبال بین مدارس جهرم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه تقویان

مسابقه: جشنواره خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

نگار رحمانیان . غزل داوودی

پمپ ثلقی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه تقویان - فاطمه حاجی زاده

مد گرایی

دبستان دخترانه

سارا اسماعیلی

تحقیق و پژوهش چیست؟

پیش دبستان و دبستان پسرانه

حسین رهبر

تحقیق و پژوهش چیست؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

فاطمه فروزش

1390/05/22

دبستان دخترانه

النا رحمانيان كوشككي

1391/05/21