آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقش نماز در شخصیت جوانان

مصطفی خلیلی

نماز در ادیان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ شیمی

محمد رضا ملاردی

شیمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ ریاضیات

عین اله پاشا

ریاضی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیر حکمت در اروژا

محمد علی فروغی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهارت های مطالعه برای یادگیری موثر

رجینا هیلر

معجزه تقویت.خواندن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مفاخر اسلام

علی دوانی

تاریخی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کنکورت را قورت بده

بهروز فمی تفرشی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

-

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

شناخت قاره ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا رحمانیان

مروری بر انواع پولیمر ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رفیعی

تاریخ اسلام

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دينا دائمي جهرمي

1388/01/08

دبستان دخترانه سما

ريحانه الهي

1388/01/07

دبستان دخترانه سما

نيايش ذكائي

1387/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مينا رحمانيان كوشككي

1381/01/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا رحمانيان كوشككي

1380/01/01

دبستان دخترانه سما

نيايش ذكائي

1387/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه آبياري فرد

1381/01/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده شجاعي كيا

1379/01/01